Serwis Warszawa
Dariusz Kłos Sp. K.

ul. Władysława Syrokomli 5B
03-335 Warszawa

tel. 22 674 02 51

auroMATIC 620

Regulator systemowy VRS 620 sterujący układem solarnym wspomagającym podgrzewanie c.w.u. i centralne ogrzewanie.
Możliwość internetowego zdalnego nadzoru i parametryzacji poprzez vrnetDIALOG.

Regulator systemowy VRS 620 sterujący układem solarnym wspomagającym podgrzewanie c.w.u. i centralne ogrzewanie.

Możliwość internetowego zdalnego nadzoru i parametryzacji poprzez vrnetDIALOG

Jeden regulator dla wszystkich zastosowan i rodzajów energii. Steruje solarnym podgrzewaniem wody i wspomaganiem centralnego ogrzewania oraz instalacją centralnego ogrzewania.
Wyświetlacz graficzny regulatora ciągle wskazuje uzysk energii z kolektorów słonecznych.

Regulator jest prosty w obsłudze – posiada dwa pokrętła typu „wciśnij i kręć” a teksty na siedmioliniowym wyświetlaczu są w języku polskim. Na wyświetlaczu wskazywany jest również aktualny tryb pracy.

Istnieje możliwość montażu w pomieszczeniu, a po zastosowaniu modułu VR 55 część obsługowa regulatora spełnia funkcję zdalnego sterowania.